logo
stu. 252017
 

Kad je tadašnji zamjenik ministra financija SLinića,  Boris Lalovac predstavio ovaj zakon (obavijest o smrti RH) o izmjenama i dopunama zakona o HNB (iskusni) meketavi, misleći da će tako izbjeći odgovornost  boravio je u SAD-u i prodavao državne obveznice. Naravno nije izostao ni komentar stručnjakinje iz HDZ-a koja je zakon nazvala “zakonom o kreditnim institucijama”

http://republika.eu/novost/11815/o-prijedlogu-zakona-o-pdv-u

Članak 15.
Naslov iznad članka 78. “Zabrana kreditiranja tijela Europske unije i država članica” mijenja se i glasi: »Zabrana kreditiranja javnog sektora«. 

http://old.hnb.hr/propisi/zakoni-htm-pdf/h-zakon-hnb-izmjene-dopune-54_2013.pdf